Om oss

Bronssponsor till Kung Över Livet är IT Stöd
www.itstod.se
Vi startade Kung Över Livet 2012 och är föräldrar till barn, ungdomar och unga vuxna

som har olika NPF-diagnoser. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.


Personer med NPF diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) så som ADHD, ADD,

Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, Autism, OCD, dyslexi och dyskalkyli m.fl. blir

ofta misstrodda och felbemötta. Ofta får de/vi inte den hjälp de/vi behöver i skolan, på

arbetsplatser som ung vuxen och vuxen. Detta leder till ett utanförskap och inte så

sällan leder det till att dessa barn, unga och vuxna blir ”hemmasittare”.


Om oss

Alla behöver få rätt stöd!


Föräldrar, pedagoger, ledare i olika verksamheter behöver kunskap och redskap för att kunna stötta barnen, de unga vuxna och vuxna med NPF-diagnoser, så att alla ska kunna få en hanterbar situation. En självkänsla och självklar plats vårt samhälle.


Vill DU vara med och påverka? Alla kan göra något.


- Kanske vill du vara med i Kung Över Livet?

- Kanske har du en berättelse som du vill ge oss, som vi kan dela?

- Kanske vill du ge ett bidrag?

- Kanske har du kontakter som kan hjälpa oss vidare?Ofta möts vi av okunskap - det gör ont!

Vi kan inte lösa allt men vi kan bidra.
Vår vision:

Uppmärksamma omvärlden om dessa diagnoser, öka kunskapen, förståelsen och acceptansen

i samhället.
//Styrelsen Kung Över Livet

Kung Över Livet

E-post: info@kungoverlivet.se

Bankgiro nr: 878-3805

Swish-nummer: 123 553 33 93

Org.nr.: 802467-1201

Webmaster: Mio Oscarsson