NPF relaterade länkar

Bronssponsor till Kung Över Livet är IT Stöd
www.itstod.se

NPF relaterade länkar

Här kan ni hitta länkar till sidor som är bra att känna till.

Resursportalen är en nystartad ideell organisation som arbetar för att skapa bättre livsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med en funktionsnedsättning genom att bland annat erbjuda en smart och innovativ webb -och mobiltjänst med en individanpassad matchningsfunktion

”Matchsök”.

Klicka på bilden för att besöka Ressurs Portalen.

Klicka på bilden för att besöka

webben

Klicka på bilden för att besöka

webben

Klicka på bilden för att besöka webben

SIDOR, INFO OM NPF. DIAGNOSER OCH RÄTTIGHETER TILL STÖD M.M.

SKOLRELATERADE SIDOR OCH DIGITALA LÄROMEDEL

 • www.skolverket.se

 • www.spsm.se

 • www.hi.se

 • www.funkaportalen.se


 • www.pedagogstockholm.se

 • www.pedagogstockholm.se/lgr11-laroplan-for-grundskolan/hela-laroplanen-lgr11-som-pdf/

 • TIPS I VARDAGEN - HJÄLPMEDEL

Digitalpennor som ex inspelnings- och anteckningspennor, Språkpennor, översättningpennor och läspennor för inskanning av text OCR-nummer mm. Läspennor - för inskanning av räkningar, visitkort. Talpenna.

www.xnxdata.se/digitalpennor


 • www.pedagogstockholm.se/lgr11-laroplan-for-grundskola

 • www.pedagogstockholm.se/lgr11-laroplan-for-grundskolan/lgrs11

 • www.skolappar.nu

 • www.skolplus.se

 • www.elevspel.se

 • www.elevspel.se/amnen/matematik


 • På Nomp kan du öva på matematik


Det är gratis! 

www.nomp.se


        IKT- pedagog.
       (Center för kommunikativt och kognitivt stöd.)


www.youtube.com/channel/UCYx4udYCtGunhPCIRxGokUg/feed


        Självhjälp på vägen

www.sjalvhjalppavagen.se

TIPS I VARDAGEN - HJÄLPMEDEL

 

 • www.ritadetecken.se

 

 • www.ritadetecken.se/download

 


  ANDRA BRA SIDOR 

  Hjärnfonden - www.hjarnfonden.se

  Autism och asbergerförbundet - www.autism.se

  Attention - www.attention-riks.se


  FORSKNING och STATISTIK - www.gnc.gu.se, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)  RAPPORTER - En sammanfattning av rapporten skriven av Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser


  Dyslexi - www.dyslexi.org, Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser  Dyskalkyli - www.dyskalkyli.nu

  Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter -   www.dyslexi.org

  PANDAS – en okänd neuropsykiatrisk sjukdom - PANDAS Sverige,  PANDAS är en okänd neuropsykiatrisk sjukdom som går att behandla. Många barn får tyvärr aldrig rätt diagnos och behandling  Kung Över Livet

  E-post: info@kungoverlivet.se

  Bankgiro nr: 878-3805

  Swish-nummer: 123 553 33 93

  Org.nr.: 802467-1201

  Webmaster: Mio Oscarsson